Spoločnosť ETIGRAF SK bola založená v roku 2013 so zameraním na predaj a servis tlačiarní pre dotlač etikiet spojenú s predajom spotrebného materiálu pre dané zariadenia. Vznik spoločnosti bol podporený českou spoločnosťou ETIGRAF, ktorá pôsobí na českom a slovenskom trhu od roku 1998. Hlavnou ideou bolo zrýchlenie a skvalitnenie poskytovaných služieb a servisu slovenským zákazníkom podmienený zachovaním štandardnej kvality poskytovaných služieb. V roku 2014 sa spoločnosť ETIGRAF SK stáva autorizovaným predajcom TOSHIBA TEC EUROPE na slovenskom trhu.

Spoločnosť sa stále rozvíja a po vzore dcérskej spoločnosti postupne nadviazala vzájomnú spoluprácu s ďalšími prednými svetovými značkami ako ARMOR, CAB, ZEBRA, QUICKLABEL SYSTEMS, NORDIC ID a ďalšími významnými partnermi v oblasti automatickej identifikácie.

Všetky tieto spoločnosti majú dlhoročné skúsenosti s identifikáciou výrobkov, mnohé z nich sú priamo i výrobcovia informačných a komunikačných systémov. Nielen preto sú schopné nám zaistiť kvalitné zázemie celosvetovo pôsobiaceho a silného partnera. 

Spoločnosť ETIGRAF SK s.r.o. sídli v Bernolákove a obchodnú kanceláriu má zriadenú na Rybničnej ulici číslo 40 v Bratislave. Spoločnosť pôsobí na celom území Slovenskej republiky. Cieľom obchodnej politiky je v maximálnej možnej miere uspokojiť zákazníka, ponúknuť a dodávať kvalitné a spoľahlivé zariadenia, poskytovať odborný servis a svojim zákazníkom dodávať preverené spotrebné materiály.

Všetko čo robíme je podmienené spokojnosťou našich zákazníkov a vedomím dôležitosti starostlivosti o životné prostredie.

Sme držitelia certifikátu podľa slovenských noriem, spoločnosť plniaca povinnosti týkajúce sa recyklácie elektro-odpadu a obalových materiálov.

kancelária

Rybničná 40,
831 06 Bratislava

Adressa

Hrušková 4,
Bernolákovo, 900 27

E-MAIL

info@etigraf.sk
www.etigraf.sk

Telefón

mobil: 0911 15 25 15
tel.: +421 45 99 49 59