Právne upozornenie a podmienky užívania webu

Autorské práva

Vlastník a prevádzkovateľ internetových stránok “www.etigraf.sk” je spoločnosť ETIGRAF SK s.r.o. (ďalej len “Prevádzkovateľ”). V súlade so zák. č. 185/2015 Z. z.(autorský zákon) je prevádzkovateľ ako jediný, pokiaľ k tomu sám neurčí príslušné osoby, oprávnené uplatňovať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa a ostatných užívateľov sa pre používanie týchto www stránok riadi tu uvedenými pravidlami. Tieto pravidla sa vzťahujú na každú osobu, ktorá tieto stránky navštívi (ďalej len “Užívateľ”).

Celý obsah tejto internetovej prezentácie je chránený podľa autorského zákona, zákona o ochranných známkach a podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka o nekalej súťaži. Texty, výtvarné, fotografické a iné diela tu sa nachádzajúce sú chránené každé zvlášť i vcelku, vrátane ich usporiadania a bez preukázateľného súhlasu prevádzkovateľa je výslovne zakázané ich kopírovanie a ďalšie šírenie akýmkoľvek spôsobom. Niektoré komponenty môžu obsahovať skryté ochranné prvky, ktoré budú využité pre občianskoprávne a trestné riadenie proti neoprávneným osobám. Prevádzkovateľ sa taktiež dištancuje od obsahu stránok cudzích webov, prepojených pomocou odkazov z jeho prezentácie. Pokiaľ užívateľ navštívi niektorú z týchto stránok, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť za ich zabezpečenie a ochranu osobných údajov užívateľa.

Súbory cookies

“Cookies” sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky ukladané na pevný disk počítača užívateľa. Naše webové stránky používajú cookies pre ľahšie prechádzanie webu a pomáhajú nám k skvalitneniu obsahu a ponuky. Používaním našich stránok užívateľ súhlasí s ukladaním súboru cookies na svojom počítači / zariadení.

Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že pomocou cookies nesleduje osobné údaje užívateľa, ani nepoužíva cookies k účelom reklamy, mailových ponúk ani iných, ktoré si sám užívateľ nevyžiadal. Tieto cookies majú len technickú povahu, ktorá slúži k správnej funkčnosti www stránok prevádzkovateľa.

Nastavenie použitia cookies si môže každý užívateľ zmeniť v nástrojoch konfigurácie svojho internetového prehliadača. Pokiaľ si užívateľ zablokuje všetky cookies, nebude môcť naplno využiť niektoré funkcie týchto stránok a jej obsah sa nemusí zobrazovať korektne. Prevádzkovateľ teda odporúča nechať súbory cookies z jeho stránok ukladať a neblokovať ich.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., O ochrane osobných údajov (v platnom znení), udeľuje Užívateľ odoslaním formulárov, ktoré na tomto webe vyplnil, svoj súhlas s tým, aby Prevádzkovateľ spracovával, ním vo formulári poskytnuté, osobné údaje (ako napríklad: meno, priezvisko, e-mailová adresa) a ďalej tým prehlasuje, že si je plne vedomý toho, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné. Tento súhlas Užívateľ udeľuje na dobu neurčitú, s možnosťou kedykoľvek ho písomne odvolať.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že tieto údaje použije výlučne len pre svoje potreby a účely, na ktoré sa vyplnený formulár viaže a len k tomu, čo si v ňom sám Užívateľ vyžiadal alebo odsúhlasil.

Podmienky správania užívateľov

Pri používaní tohto webu užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto www stránok, nesmie tieto stránky využívať k záškodným akciám alebo sa snažiť o preniknutie do verejne neprístupných miest prezentácie. Akékoľvek použitie týchto www stránok musí užívateľ vykonávať tak, aby nedošlo k protiprávnemu jednaniu alebo k porušeniu zákonov Slovenskej republiky.

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné riziká, ktoré by mohli vzniknúť užívateľovi s používaním týchto www stránok. Všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s využívaním tejto prezentácie, budú prejednávané miestnym príslušným súdom Slovenskej republiky a v súlade s jej zákonmi.

Prehlásenie o prístupnosti

Prevádzkovateľ www stránok prehlasuje, že tieto stránky sú postavené s cieľom dosiahnuť maximálnu prístupnosť obsahu i všetkých svojich funkčných prvkov pre užívateľa, ktorý na jeho web pristupujú.

Prezentácia je vytvorená pomocou HTML, PHP, SQL, JavaScriptu a pomocou kaskádových štýlov CSS. Stránky sú navrhnuté pre štandardné internetové prehliadače ako Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome a ďalšie, ktoré podporujú webové štandardy. V neštandardných prehliadačoch nemôže prevádzkovateľ zaručiť správnosť zobrazenia a chovania celej prezentácie