ETIGRAF-SK, s.r.o.

riešenia pre automatickú identifikáciu

+421911152515
hľadať na webe ....
O nás

Spoločnosť ETIGRAF SK bola založená v roku 2013 so zameraním na predaj a servis tlačiarní pre dotlač etikiet spojenú s predajom spotrebného materiálu pre dané zariadenia. Vznik spoločnosti bol podporený českou spoločnosťou ETIGRAF, ktorá pôsobí na českom a slovenskom trhu od roku 1998. Hlavnou ideou bolo zrýchlenie a skvalitnenie poskytovaných služieb a servisu slovenským zákazníkom podmienený zachovaním štandardnej kvality poskytovaných služieb. V roku 2014 sa spoločnosť ETIGRAF SK stáva autorizovaným predajcom TOSHIBA TEC EUROPE na slovenskom trhu.

Spoločnosť sa stále rozvíja a po vzore dcérskej spoločnosti postupne nadviazala vzájomnú spoluprácu s ďalšími prednými svetovými značkami ako ARMOR, CAB, ZEBRA, QUICKLABEL SYSTEMS, NORDIC ID a ďalšími významnými partnermi v oblasti automatickej identifikácie.

Všetky tieto spoločnosti majú dlhoročné skúsenosti s identifikáciou výrobkov, mnohé z nich sú priamo i výrobcovia informačných a komunikačných systémov. Nielen preto sú schopné nám zaistiť kvalitné zázemie celosvetovo pôsobiaceho a silného partnera.

Spoločnosť ETIGRAF SK s.r.o. sídli v Bernolákove a obchodnú kanceláriu má zriadenú na Rybničnej ulici číslo 40 v Bratislave. Spoločnosť pôsobí na celom území Slovenskej republiky. Cieľom obchodnej politiky je v maximálnej možnej miere uspokojiť zákazníka, ponúknuť a dodávať kvalitné a spoľahlivé zariadenia, poskytovať odborný servis a svojim zákazníkom dodávať preverené spotrebné materiály.

Všetko čo robíme je podmienené spokojnosťou našich zákazníkov a vedomím dôležitosti starostlivosti o životné prostredie.

Sme držitelia certifikátu podľa slovenských noriem, spoločnosť plniaca povinnosti týkajúce sa recyklácie elektro-odpadu a obalových materiálov.

firma
nahoru