SNÍMAČE ČIAROVÝCH KÓDOV

Káblové snímače

Tento typ snímačov čiarových kódov je napevno spojený s počítačom alebo aj pokladňou, najčastejšie pomocou káblu USB či RS232. Ide teda o pevne pripojenú čítaciu jednotku pre 1D alebo 2D kódy. Základ snímača tvorí buď laserová dióda alebo imager (foto-optická jednotka).

Prenosné snímače

V tejto skupine sa nachádzajú plne mobilné čítacie jednotky pre 1D alebo 2D kódy. Snímače sú napájané z batérií, ktoré sa automaticky dobíjajú po vložení do základne. Pokiaľ základňa nie je pri snímaní čiarových kódov v dosahu, sú načítané kódy prenesené ihneď po vložení snímača do základne.